Bilt & Bahadoer Opleidingsinstituut

HET INSTITUUT VOOR GESLAAGDE BEROEPSOPLEIDINGEN BTW VRIJ!
(CRBKO ERKEND)

ONDERNEMINGSRAAD

Leden ondernemingsraad

Tijdens deze cursus gaan we op een actieve manier in op de Wet op de Ondernemingsraden en de wijze waarop deze wordt toegepast. Je leert de Wet op de Ondernemingsraden te beredeneren en je krijgt een helder beeld over de wijze waarop de WOR in de praktijk wordt uitgelegd. Hierdoor ben je in staat om de ondernemingsraad een actievere rol te laten vervullen in de organisatie en voorkom je de discussie over het wel of niet instemmingsplichtig zijn van een voorgenomen besluit. Je kunt als ondernemingsraad je gaan richten op de inhoud van het voorgenomen besluit.
Daarnaast gaan we in op eventuele bedrijfs- of branchespecifieke zaken die voor de OR relevant zijn. Na deze cursus is de OR dan ook goed op de hoogte van de wettelijke kaders.


Cursusprijs: € 475,-
(4 dagdelen)

Voor leden Directie en HR

De ondernemingsraad binnen de organisatie is een feit. Door een ondernemingsraad zal er een verandering plaatsvinden in de arbeidsverhouding. Deze maatwerktraining leert de HR-professional efficiënt en effectief mogelijk omgaan met de nieuwe gesprekspartner. En nu?


Deze training is uitermate geschikt voor HR Adviseurs, Hoofd P&O en beleidsmedewerkers binnen organisaties waar een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging actief is. 


Cursusprijs: € 275,-
(2 dagdelen)